Vadnine predstavljajo pretežni del prihodkov kluba. Iz vadnin klub financira stroški trenerjev, tekmovanj (sodniki, dresi, prevozi na oddaljena prizorišča, prehrana na gostovanjih, ...) in vzdrževalni stroški objekta na Ježici. Mesečna vadnina v mladinskem pogonu NK Interblock je določena v PRAVILNIKU O VADNINAH (v nadaljevanju: vadnina) znaša:

  1. za selekciji U7 do U9 35,00 EUR,
  2. za selekcijo U10, 11 40,00 EUR,
  3. za selekcije od U12 do U19 55,00 EUR.

V kolikor sta v klub včlanjena dva otroka z ene družine, plača polno vadnino le starejši, mlajši pa le del vadnine (v nadaljevanju: družinska vadnina). V primeru, da je starejši otrok oproščen plačila vadnine v primeru hujših poškodb ali bolezni skladno z določili tega pravilnika, v mesecih njegove odsotnosti polno vadnino plačuje mlajši otrok. Družinska vadnina za mlajšega otroka znaša:

  1. za selekciji od U7 do U9 15,00 EUR,
  2. za selekcijo U10, U11 20,00 EUR,
  3. za selekcije od U12 do U19 25,00 EUR.

SUBVENCIONIRANE VADNINE

Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin. Klub bo omogočal znižane vadnine (v nadaljevanju: subvencionirana vadnina), katerih višina bo odvisna od števila prošenj za subvencionirano vadnino, razpoložljivih sredstev kluba za znižanje vadnin ter od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana posameznega prosilec, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, sprejete s strani Centra za socialno delo (v nadaljevanju: odločba za otroški dodatek). Za subvencionirano vadnino igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati klubu po navadni pošti ali po elektronski pošti na e­naslov kluba ali e­naslov člana upravnega odbora kluba, pristojnega za finance, prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek. Igralec je upravičen do subvencionirane vadnine izključno za obdobje od datuma, ko klub prejme odločbo za otroški dodatek, do datuma veljavnosti odločbe za otroški dodatek. 
Odločitev o subvencionirani vadnini sprejmejo pristojni organi kluba.

NK Interblock

Tesovnikova 54 1000 Ljubljana
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
ID številka za DDV: SI 95605746
Matična številka: 5241308000

Socialna omrežja