Zbor članov: petek 13.10.2017 ob 17:30

08 Oktober 2017 Objavil: 

 

Na podlagi 24. člena statuta Nogometnega kluba Interblock upravni odbor kluba sklicuje

 

                                              

 

ZBOR ČLANOV

 

 

 

ki bo v petek 13. oktobra 2017 ob 17.30 uri v Ljubljani v prostorih kluba ob igrišču na Tesovnikovi 54.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

  1. Otvoritev zbora članov

  2. Izvolitev organov zbora članov (predsednik, verifikacijska komisija, preštevalec glasov, zapisnikar in overitelj zapisnika) ter ugotovitev sklepčnosti,

  3. Obravnava letnega poročila 2016,

  4. Podelitev razrešnice organom kluba (članom UO, članom NO),

  5. Izvolitev organov kluba (člani UO, člani NO, člani disciplinske komisije),

  6. Program dela v novi sestavi UO

  7. Razno

 

 

 

 

 

Zbor članov je sklepčen, če je na njem udeležena več kot polovica članov z glasovalno pravico. Glasovalno pravico imajo vsi člani, ki so na dan sklica vpisani v Imenik članstva. Glasovalno pravico uresničujejo člani osebno, razen članov, ki so mlajši od 15 let, za katere glasovalno pravico izvršujejo njihovi zastopniki.

 

 

 

Če zbor članov ob sklicanem času ne bo sklepčen, se začetek zasedanja prestavi za pol ure. Takrat je zbor članov sklepčen ne glede na udeležbo.

 

 

 

Člane kluba vabimo, da se zbora udeležijo v čim večjem številu.

 

 

 

Upravni odbor NK Interblock

  Tadej Drmaž predsednik UO

 

NK Interblock

Tesovnikova 54, 1000 Ljubljana
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
ID številka za DDV: SI 95605746
Matična številka: 5241308000

Socialna omrežja