Prestopi mlajših nogometašev

Koncept prestopov otrok v Nogometnem klubu Interblock temelji na koristi prestopajočega nogometaša, zato je ob prestopanju potrebno upoštevati mnogo dejavnikov, ki vplivajo na posameznika. V NK Interblock smo se tako odločili, da otroci k nam lahko prestopajo samo, če ob upoštevanju vseh ključnih dejavnikov ocenimo, da bi prestop na otroka vplival pozitivno. Pri tem ocenjevanju ne smemo biti površni, zato se trudimo zajeti vse faktorje, ki vplivajo na celostni razvoj. Tako lahko ob preveč poenostavljenem argumentiranju ocenimo, da bi nek otrok v našem klubu napredoval hitreje kot v trenutnem klubu, saj bi imel boljše pogoje za trening, a ob enem pozabimo, da bi isti otrok zaradi težkega privajanja na novo okolje lahko imel negativne posledice na psihosocialnem področju, npr. na izgubi samozavesti.

Prav zato se v našem klubu trudimo upoštevati tako dejavnike, ki na otroka vplivajo pozitivno, kakor tudi na tiste, ki nanj vplivajo v negativnem smislu. Jasnega pravila, kateri otrok naj prestopi v naš klub in kateri ne, ni. Vseeno smo se dolžni pred vsakim prestopom vprašati, ali otrok k nam prihaja samo zaradi naših tekmovalnih ambicij ali zato ker mu želimo omogočiti boljši celostni razvoj. Pri tem ocenjevanju morajo glavno vlogo odigrati starši, ki otroka najbolje poznajo in zato vedo, kako določene situacije vplivajo na otroka. V nadaljevanju opisujemo, na kaj vse moramo biti pozorni ob prestopu otroka v nov klub.

Izgubljanje energije

Eden od dejavnikov, ki jih moramo upoštevati, je izgubljanje energije ob privajanju na novo okolje. V tem pojmu so zajeti otrokov vklop v novo skupino otrok, navajanje na novega trenerja in nov prostor. Posameznik vedno izgubi nekaj energije ob vsakokratnih soočenjih z neznanimi ljudmi in tako mu je manj ostane za vadbo. To bi pomenilo, da v času socializacije, ki lahko traja tudi več mesecev, otrok ne bi napredoval enako hitro kot v obdobju po njej in pred njo. Pri tem se zavedamo, da nekaterim otrokom novo okolje predstavlja večji, drugim manjši zalogaj.

Motivacija

Posledica prestopa v nov klub, kjer ima prestopajoči večjo konkurenco, je pogosto lahko večja otrokova motivacija za delo, ki mu omogoča hitrejši napredek. Včasih se prav zaradi večje motivacije izniči izostanek v razvoju zaradi izgube energije ob socializaciji, kar pomeni, da lahko otrok zaradi te posledice napreduje celo enako hitro ali hitreje, kot bi napredoval v obdobju po socializaciji. Tudi tokrat je to zelo odvisno od vsakega posameznika, zato je potrebno otroka dobro poznati, da lahko ocenjujemo ta dejavnik. Vseeno je potrebno opozoriti, da obstaja možnost, da prevelika izguba energije ob procesu privajanja na novosti in povečana obremenitev zaradi večje motiviranosti vodita v psihično in fizično izčrpanost, saj v tem trenutku otrok verjetno deluje na robu svojih sposobnostih.

Vpliv na duševnost

Tretji pomemben dejavnik je vpliv na duševnost oz. psiho. Pri zelo majhnih otrocih lahko nenehno spreminjanje okolja pusti posledice v njegovem duševnem razvoju, ki so sicer lahko pozitivne, največkrat pa negativne.

Prestop otroka v nov klub se lahko primerja z otrokovo selitvijo v nov kraj zaradi staršev (službe itd.). Otroci imajo ob selitvi lahko težave z vključevanjem v družbo, prilagajanjem na novo okolje, izgubo prijateljev in izgubo samozavesti. Še hujše posledice imajo lahko večkratne selitve otrok, saj zgoraj naštete posledice lahko še močneje in bolj negativno vplivajo na otrokov razvoj. Včasih se ti otroci zelo težko ustalijo in ne poznajo pravega občutka domačnosti, otrok pa je najbolj sproščen in produktiven ravno tam, kjer je njegov dom, kjer se počuti sprejetega in varnega. Če se ta njegov dom ali nogometni klub pogosto spreminja, lahko pričakujemo njegov počasnejši celostni razvoj.

Kljub naštetemu lahko v nekaterih primerih otrokov prestop v nov klub vpliva pozitivno tudi na njegovo duševnost. Otrok lahko zaradi pogostih prestopov pridobi sposobnost vedno lažjega navajanja na novosti in se zato vedno laže v družbo. S prestopom otrok prav tako spoznava nove ljudi in pridobiva nove prijatelje ter se spoprijema z novimi metodami treniranja.

Pripadnost klubu

Naslednji dejavnik je pripadnost. Čeprav se zdi, da moramo otroke navaditi na krutost trga, na selekcijo in na »samopreživetje« v realnem svetu, jih v našem klubu ne želimo usmerjati v to, da bodo videli le še osebni napredek, osebno zabavo. Usmeriti jih moramo v altruizem, da bodo tako v sebi nosili neko skladnost med človeškim nagonskim egoizmom in manj prirojenim altruizmom. To dosežemo tako, da v ospredje postavljamo skrb za drugega. Pomoč in spodbudne besede soigralcu in ne le spraševanje trenerja v stilu: »Trener, a ste me videli, kako dobro sem to storil?«. Otroci se morajo zavedati, da pripadajo neki ekipi, ki jim nudi prijateljstva in srečne trenutke, ki jih dosegajo skupaj, zato je pred prestopom potrebno pretehtati tudi ta vidik, kjer moramo biti predvsem pozorni, da ne prihaja do prepogostega prestopanja posameznika iz kluba v klub.

Nogometni napredek

Nogometni napredek je eden najpomembnejših dejavnikov prestopa. Nogometni napredek posameznika je v zelo veliki meri odvisen od metod dela njegovega trenerja. Če ima njegov trener ustrezno znanje s področja nogometne igre, gibalnega učenja in s področja posredovanja tega znanja, potem bo igralec na njegovih treningih primerno hitro napredoval. Vseeno je hitrost nogometnega razvoja, ne glede na trenerjevo znanje, v precejšnji meri odvisna tudi od pogojev, ki jih ima trener za delo.

Če npr. trener nima na voljo dovolj žog, tudi kvaliteta njegovega dela pada, saj otroci ob učenju določenih tehnično­taktičnih elementov izvedejo manjše število ponovitev, ki so osnova motoričnega učenja. Enako je, če trener nima na voljo ustreznih rekvizitov, s katerimi bi lahko simuliral igralne pogoje itd.

Pri zagotavljanju nogometnega napredka je potrebno upoštevati tudi kvaliteto soigralcev. Če nek igralec preveč izstopa, to pomeni, da je njegovo znanje preveč pod ali nad povprečjem, potem navadno to pomeni upočasnitev njegovega razvoja, saj v primeru preslabih soigralcev v igri teže sodeluje z njimi in na treningih ne vadi po svojih najboljših močeh, saj zaradi šibkega odpora, ki mu ga nudijo, v to ni prisiljen. Podobno se lahko zgodi, če je otrokovo nogometno znanje preveč pod povprečjem znanja ekipe, saj poleg tega, da ne more vaditi na enakem nivoju kot ostali (redki so namreč trenerji, ki bi slabšim igralcem posebej sestavljali vaje, ki bi bile najprimernejše za njihovo trenutno raven), včasih zavira tudi razvoj ostalih igralcev.

Čeprav zgoraj našteto v večini primerov drži, so tudi v tem primeru možna odstopanja, saj lahko določen otrok v ekipi, kjer je več njemu enakih igralcev napreduje počasneje, kakor v ekipi, kjer je izstopal. Ravno v takih primerih je pomembna ocena staršev in otrokovih trenerjev, ki najbolje vejo, kako se posameznik odziva v določenih okoliščinah.

Povzetek

Po opisu vseh ključnih dejavnikov, lahko sklenemo, da mora biti vsak prestop otroka iz enega kluba v drugega izveden izključno v igralčevo korist. Na to korist želimo v NK Interblock gledati z več vidikov. Upoštevanje izgube energije, motiviranosti, vpliva na duševnost, pripadnosti in nogometnega napredka je po našem mnenju ključno v konceptu, usmerjenem v otrokov celostni razvoj. Tako se je pri presoji primernosti prestopa potrebno odločati glede na karakterne lastnosti vsakega posameznika.

NK Interblock

Tesovnikova 54, 1000 Ljubljana
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
ID številka za DDV: SI 95605746
Matična številka: 5241308000

Socialna omrežja