Vpis mladih nogometašev

Administrator 24 Februar 2016 6472 Ogledov

NK Interblock velja za eno najboljših mladinskih nogometnih šol v Sloveniji. Do 12 leta se nogometaši učijo osnovnih nogometnih spretnosti, tako da ob privajanju na resno delo tudi uživajo v nogometu. V starejših kategorijah imajo igralci, ki imajo ustrezne sposobnosti, možnost, da ob vodstvu strokovno usposobljenih trenerjev ob pridobivanju izkušenj v 1. slovenski kadetski in mladinski ligi napredujejo v prave nogometaše. Veliko igralcev mladinske nogometne šole NK Interblock je tudi v sezoni 15/16 članov slovenskih mladinskih državnih selekcij.

Treningi pod vodstvom izkušenih trenerjev, ki imajo ustrezne licence in pedagoške izkušnje, potekajo v mladinskem centru NK INTERBLOCK (Športni park Štefana Beleta, Tesovnikova 54, 1000 Ljubljana) na mali in veliki umetni travi, v zimskem času pa v telovadnicah in nogometnih balonih.

Višina mesečnih vadnin je odvisna od števila treningov po posameznih selekcijah. Za najmlajše nogometaše, ki imajo nogometne aktivnosti trikrat tedensko, vadnina znaša 35 EUR mesečno, za najstarejše, ki imajo nogometne aktivnosti praktično vsak dan, pa vadnina znaša 55 EUR mesečno. V vadnino je vključena zimska uporaba dvoran in balonov, kotizacija za tekmovanja ter prevozi in prehrana v tekmovanjih na državnem nivoju. Da bi omogočili igranje nogometa kar največ mladim nogometašem, smo se v NK Interblock odločili, da nogometašem iz socialno ogroženih družin, ki ne zmorejo plačevati celotnih vadnin, znižamo višino mesečnih vadnin.


Za vaša vprašanja vam je na voljo vodja mlajših selekcij g. Petar Džaferović (petar.dzaferovic@nkinterblock.com, GSM 041 882 859).

 

Ime in priimek*
E-mail:*
Zadeva:
Sporočilo:
Prepiši znake iz slike

Vadnine

Administrator 17 Februar 2016 4216 Ogledov

Na podlagi 28. člena Statuta NK Interblock je Upravni odbor NK Interblock dne 19.10. 2017 sprejel

 

PRAVILNIK O VADNINAH V NK INTERBLOCK ZA SEZONO 2017/18

 

1.     Mesečna vadnina v mladinskem pogonu NK Interblock (v nadaljevanju tudi: klub) za nogometno sezono 2017/18 od oktobra dalje (v nadaljevanju: vadnina) znaša:

a.     za selekcije do vključno U9 vadnina znaša 35,00 EUR,

b.    za selekcije U10 do U12 vadnina znaša 45,00 EUR,

c.     za selekcije od U13 do U19 vadnina znaša 55,00 EUR.

2.     V kolikor sta v klub včlanjena dva otroka iz iste družine, plača polno vadnino le starejši, mlajši pa le del vadnine (v nadaljevanju: družinska vadnina). V primeru, da je starejši otrok oproščen plačila vadnine v primeru hujših poškodb ali bolezni skladno z določili tega pravilnika, v mesecih njegove odsotnosti polno vadnino plačuje mlajši otrok. Družinska vadnina za mlajšega otroka znaša:

a.     za selekcije do U9 vadnina znaša 20,00 EUR,

b.    za selekcije U10 do U12 vadnina znaša 30,00 EUR,

c.     za selekcije od U13 do U19 vadnina znaša 40,00 EUR.

2.     Vadnino se plačuje vseh 12 mesecev na leto. Igralci načeloma v nobenem primeru niso oproščeni plačevanja vadnine. Vadnino je potrebno poravnati, tudi če igralec ni opravil nobenega treninga v mesecu. Izjemoma so igralci plačevanja vadnine lahko oproščeni le v primeru hujših poškodb in bolezni, zaradi katerih ne obiskujejo zdravniške službe kluba ter treningov en mesec ali več. V tem primeru mora igralec posredovati klubu pisno prošnjo za oprostitev vadnine v mesecu, v katerem je prišlo do odsotnosti. Odločitev o izjemi plačevanja vadnine sprejmejo pristojni organi kluba (upravni odbor).

3.     Vadnina se plačuje na transakcijski kluba in sicer na podlagi izstavljenega računa. V primeru zamude s plačilom svojih obveznosti iz vadnin, se igralec zavezuje plačati klubu tudi zakonite zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila. V primeru zakasnitve plačila se naslednji mesec igralcu pošlje obvestilo o neplačilu (opomin). V primeru nepravočasnega plačila dveh vadnin se igralcu do izvršitve plačila izreče prepoved tekmovanja. V kolikor dolg igralca ni poravnan v 30-ih dneh po izreku prepovedi tekmovanja, se mu do izvršitve plačila izreče prepoved treniranja in tekmovanja. V primeru pošiljanja obvestil o zakasnitvi plačila ima klub pravico obračunati stroške takega pošiljanja v višini 2,00 EUR.

4.     Igralec lahko za klub v tekoči nogometni sezoni tekmuje samo pod pogojem, da ima poravnane vse svoje obveznosti iz naslova vadnin do kluba iz preteklih sezon.

5.     Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin. Klub bo omogočal znižane vadnine (v nadaljevanju: subvencionirana vadnina), katerih višina bo odvisna od števila prošenj za subvencionirano vadnino, razpoložljivih sredstev kluba za znižanje vadnin ter od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana posameznega prosilec, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, sprejete s strani Centra za socialno delo (v nadaljevanju: odločba za otroški dodatek). Za subvencionirano vadnino igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati klubu po navadni pošti ali po elektronski pošti na e-naslov kluba ali e-naslov člana upravnega odbora kluba, pristojnega za finance, prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek. Igralec je upravičen do subvencionirane vadnine izključno za obdobje od datuma, ko klub prejme odločbo za otroški dodatek, do datuma veljavnosti odločbe za otroški dodatek. Odločitev o subvencionirani vadnini sprejmejo pristojni organi kluba (upravni odbor).

6.     Igralci nogometnega razreda, ki so vključeni v nogometni razred kluba, plačujejo vadnino v polnem znesku.

7.     Če se treningom kluba po dogovoru priključi gostujoči nogometaš, mora mesečno plačevati najmanj vadnino v polovičnem znesku.

8.     Igralec ne more zapustiti kluba brez poravnanih vseh zapadlih obveznosti iz naslova vadnin. V primeru, da bi igralec podpisal profesionalno pogodbo v novem klubu in je bila igralcu v NK Interblock obračunana subvencionirana vadnina, igralec ne more zapustiti kluba brez poravnane razlike od zneska plačane subvencionirane vadnine do zneska polne vadnine za celotno obdobje, v katerem mu je bila obračunana subvencionirana vadnina.

9.     O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odločajo pristojni organi kluba (upravni odbor).

Ljubljana, 19.10.2017                                                                                                       predsednik NK Interblock Igor Pušnik

 

Dohodnina

Administrator 17 Februar 2016 2802 Ogledov

Nogometnemu klubu NK Interblock lahko pomagate tudi s tem, da mu namenite 0,5 odstotka odmerjene dohodnine. Zaradi donacije se znesek plačane dohodnine ne bo povečal. Postopek je enostaven, izpolnite priložen obrazec s svojimi podatki ter podatki NK Interblock. Podpisan obrazec oddajete predstaviku svoje selekcije. Oddaja obrazca je možna tudi v elektronski obliki preko aplikacije eDavki.

Več o donaciji in pristojnih davčnih uradih lahko najdete v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacijo.

 

Priloge: Obrazec

Tehnični vodja

Administrator 17 Februar 2016 2847 Ogledov

Naloge predstavnika ekipe:

Na domači tekmi:

  • Zadolži starša­ za varnostnika na vratih ograje garderobe, da se v službeni prostor ne spušča nikogar razen dveh ekip in sodnikov ter delegata.
  • Poskrbi za zapisnik (napiše zapisnik na začetku in na koncu tekme).

Na gostujočih tekmah:

  • Pripelje opremo (drese, žoge in bidone) na tekmo in po tekmi vse odpelje na Ježico čim prej ali pokliče (Mija 040/721­690) ali se že v petek dogovori z trenerjem.
  • Od trenerja prevzame tekmovalne kartončke in list s postavo in uredi tehnične zadeve z delegatom - ­podpiše pred in po tekmi.
  • Je vseskozi dostopen trenerju za pomoč. ­Najbolje, da je z njim na klopi in mu pomaga v primeru poškodb ali česa drugega.

NK Interblock

Tesovnikova 54, 1000 Ljubljana
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
ID številka za DDV: SI 95605746
Matična številka: 5241308000

Socialna omrežja