Month: november 2020

Ljubljana, 21.11.2020 Na podlagi 24. člena statuta Nogometnega kluba Interblock upravni odbor kluba sklicuje IZREDNI ZBOR ČLANOV v ponedeljek 7. decembra 2020 ob 18.00 uri, in sicer z oddaljenim dostopom preko Zoom-a, z naslednjim dnevnim redom: DNEVNI RED: 1.       Otvoritev zbora članov 2.       Izvolitev organov zbora članov (predsednik zbora, verifikacijska komisija, preštevalec glasov, zapisnikar in…

Preberi več