Članstvo

Na osnovi 12. člena statuta NK Interblock lahko član kluba postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolni naslednje pogoje:

klubu izroči pisno vlogo, v kateri navede, da želi postati član kluba in da sprejema statut in druge splošne akte kluba ter vse pravice in obveznosti člana kluba,
plača članarino, ki jo za posamezne kategorije članstva določa upravni odbor.
Da bi uredili članstvo, je upravni odbor na seji dne 15.1.2018 sprejel naslednji sklep:

Otroci, ki so člani društva na osnovi Pogodbe o vadninah, so na osnovi 15. člena statuta NK Interblock pod pogojem, da imajo plačano letno članarino, ki znaša 20 EUR, avtomatično člani društva.
Odrasli, ki želijo postati člani društva, morajo izpolniti priloženo izjavo in jo skenirano poslati na naslov vadnine@nkinterblock.com, poslati po pošti na naslov kluba ali predati predstavnikom svoje selekcije. Klub na osnovi pristopne izjave izstavi račun. Članarina za polnoletne odrasle osebe znaša 20 EUR letno in se poravna na TRR kluba.
Člani društva lahko postanejo tudi pravne osebe. Postopek prijave je enak kot pri fizičnih osebah na osnovi priložene prijavnice. Klub na osnovi pristopne izjave izstavi račun. Članarina znaša 1000 EUR letno in se poravna na TRR kluba.
Pristopna izjava NK Interblock (PDF)

Članstvo je prostovoljno in predstavlja izraz pripadnosti klubu.

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila v zvezi s članstvom, prosim kontaktirajte vodstvo kluba na naslov vadnine@nkinterblock.com.

Športni pozdrav

NK INTERBLOCK
Igor Pušnik
predsednik