IZREDNI ZBOR ČLANOV

Ljubljana, 24.1.2021

Na podlagi 24. člena statuta Nogometnega kluba Interblock upravni odbor kluba sklicuje

IZREDNI ZBOR ČLANOV

v torek 2. februarja 2021 ob 18.00 uri, in sicer z oddaljenim dostopom preko Zoom-a, z naslednjim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1.       Otvoritev zbora članov

2.       Izvolitev organov zbora članov (predsednik zbora, verifikacijska komisija, preštevalec glasov, zapisnikar in overitelja zapisnika) ter ugotovitev sklepčnosti,

3.       Sprememba imena društva (osrednja točka zbora)

4.      Sprememba statuta društva (nova točka na zahtevo upravne enote)

5.       Potrebne aktivnosti na osnovi spremembe imena

6.       Razno

Vabilo je bilo poslano članom NK Interblock skladno s statutom in objavljeno na predpisan način glede na okoliščine ob razglašeni epidemiji. Prijave za udeležbo na zboru članov morajo člani društva z glasovalno pravico poslati na naslov info@nkinterblock.com do ponedeljka 1. februarja (do konca dne). S potrditvijo prijave bo vsak član prejel glasovnico, gradivo in povezavo za spletni dostop.

Športni pozdrav

Igor Pušnik, predsednik NK Interblock

Share: